Strona główna » CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
Podziel się na FB
Podziel się na Linkedin
Podziel się na Twitter

Choroby zakaźne i pasożytnicze przenoszone przez owady i bakterie

 

Choroby zakaźne to choroby wywołane przez drobnoustroje (bakterie, wirusy, grzyby, roztocza),toksyczne produkty (jad kiełbasiany), a także przez pasożyty lub inne biologiczne czynniki chorobotwórcze, które ze względu na charakter i sposób szerzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Mogą szerzyć się różnymi drogami: przez kontakt bezpośredni (z osoby na osobę), drogą kropelkową, podczas kaszlu i kichania, przez kontakt seksualny, przez wkłucie bezpośrednio do organizmu na zakażonej igle czy strzykawce, a także przez owady, które spełniają funkcje nośników.

Czym jest choroba zakaźna?

To grupa chorób roślin ludzi i zwierząt, będących następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania sił odpornościowych organizmu, wywoływana przez biologiczne czynniki chorobotwórcze (bakterie, priony, wirusy, grzyby) oraz przez biologicznie czynne substancje przez nie wytwarzane (np. toksyny). Niektóre choroby zakaźne są chorobami zaraźliwymi. Choroba zaraźliwa to choroba wywołana przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, który może przenosić się od osoby chorej do osoby zdrowej w okresie zaraźliwości.Najlepszym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym są szczepienia ochronne  i rygorystyczna profilaktyka.


Do szerzenia się choroby zakaźnej w określonym środowisku są niezbędne:

  • Aktywne źródło zakażenia (tzw. pierwsze ogniwo łańcucha epidemicznego), tj. człowiek (chory lub bezobjawowy nosiciel), zwierzę, roślina lub materia nieożywiona, z której czynnik chorobotwórczy zostaje przeniesiony na osobę wrażliwą;
  • Aktywne drogi i mechanizmy szerzenia się zakażenia pomiędzy źródłem zakażenia a osobami wrażliwymi na zakażenie (drugie ogniwo), np. droga pokarmowa, kropelkowa, kontakt bezpośredni;
  • Osoby wrażliwe na zakażenie (trzecie ogniwo), np. osoby nie zaszczepione.

Choroba pasożytnicza

To grupa chorób ludzi i zwierząt, będących następstwem zakażenia przez pasożyty, którymi mogą być:

  • Pierwotniaki (pełzaki, sporowce, wiciowce, orzęski, słonecznice)
  • Robaki (nicienie (obleńce), np. glisty, owsiki, włośnie; płazińce (robaki płaskie), np. tasiemce, przywry)
  • Stawonogi (np. świerzbowiec, pchła, wesz ludzka, kleszcz, komar, mucha)

Choroby pasożytnicze również mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi (np. bąblowica, włośnica, toksplazmoza, toksokaroza).


Choroba odzwierzęca


Choroba odzwierzęca inaczej zoonoza to choroba zakaźna oraz zakażenie, które w warunkach naturalnych może być przenoszone pomiędzy zwierzętami kręgowymi, a ludźmi (m.in.wścieklizna, tularemia, bruceloza, leptospiroza, grypa  ptaków), np. przez kontakt bezpośredni, poprzez surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzną.

Więcej informacji w działach:
Choroby odkleszczowe, Choroby tropikalne, Owady przenoszące groźne choroby

 Podziel się na FB
Podziel się na Linkedin
Podziel się na Twitter