MUGGA ® - OFICJALNY SKLEP

Skuteczne i sprawdzone środki na kleszcze i komary
Rekomendowane przez WHO dla wyjeżdżających w regiony występowania malarii
oraz w profilaktyce przeciw kleszczom.

Strona główna1 » Recykling opakowań

Recykling opakowań


Informacja dla użytkowników o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. Dz.U.

Pełny tekst Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o gospodarce opakowaniami i odpadami.

Użytkownicy produktów w opakowaniach w momencie zakupu towaru powinni mieć dostęp do informacji o możliwość zapoznania się ze sposobami postępowania z odpadami opakowaniowymi, głównie z zasadami selektywnej zbiórki, ale także ze znaczeniem symboli oznaczających rodzaj materiału, z jakiego wykonane jest opakowanie. W dużej mierze ułatwia to proces segregacji. Rola sprzedawcy nie kończy się więc jedynie na sprzedaży towaru. On także (zaraz za producentem) powinien wziąć odpowiedzialność za odpad, jaki powstanie z opakowania po zużyciu produktu. 

 
 • Opakowania stosowane przez firmę AKNI POLSKA w jednostce handlu detalicznego oraz w sprzedaży wysyłkowej obejmują:  tworzywa sztuczne i papier, opakowania z papieru i tektury oraz tworzywa sztucznego.
 • W jednostkach handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2, firma, która dystrybuuje produkty zakupione w AKNI POLSKA jest zobowiązana do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w jej ofercie handlowej, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady.
 • Zużyte opakowania po produktach oferowanych przez AKNI POLSKA należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach na odpady komunalne, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku uchwalanym odrębnie przez każdą gminę lub przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie i numer BDO na zbieranie odpowiednich rodzajów odpadów opakowaniowych. AKNI POLSKA ul. Grodziska 10b 66-500 Strzelce Krajeńskie
 • Zabronione jest umieszczanie zużytych opakowań po produktach oferowanych przez AKNI POLSKA w pojemnikach nieprzewidzianych do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych

Opakowania w celu ich prawidłowego zagospodarowania można:
 • zwrócić w punkcie sprzedaży produktu,
 • przekazać odbiorcy odpadów komunalnych (w przypadku osób fizycznych),
 • przekazać do PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w przypadku osób fizycznych),
 • przekazać podmiotowi posiadającemu zezwolenie i numer BDO na zbieranie odpowiednich rodzajów odpadów opakowaniowych.
Postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Podstawowe zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi:
 • odpady opakowaniowe powinny być gromadzone w sposób selektywny ze względu na rodzaj materiału, z którego są wytworzone,
 • w przypadku umieszczaniu odpadów w workach lub pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, należy stosować się do zasad umieszczonych na pojemnikach lub w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie,
 • odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych bez względu na rodzaj materiału, z którego są wykonane powinny być gromadzone osobno,
 • opakowania powinny być maksymalnie opróżnione,
 • jeżeli to możliwe opakowania należy zgnieść oraz zakręcić.
Na opakowaniach stosowanych przez firmę AKNI POLSKA mogą znajdują się następujące rodzaje oznaczeń i piktogramów 
Przejdź do strony głównej