MUGGA ® - OFICJALNY SKLEP

Skuteczne i sprawdzone środki na komary tropikalne.
Rekomendowane przez WHO dla wyjeżdżających w regiony malaryczne.

1 » 2 » 3 » 4 » Malaria szczepienia5
Malaria szczepienia


Jak dotąd nie wyprodukowano skutecznej szczepionki na malarię są natomiast leki przeciwmalaryczne oraz oraz szeroki wachlarz profilaktyczny w postaci m.in skutecznych środków na komary .W profilaktyce wykorzystuje się: chlorochinę, proguanil, chlorochinę z proguanilem, meflochinę, atowakwon z proguanilem, doksycyklinę i prymachinę. Pirymetamina oraz pirymetamina w połączeniu z sulfadoksyną przepisywane, niestety, przez wielu lekarzy ze względu na niską cenę nie są obecnie zalecane. Przygniatająca większość szczepów Plasmodium falciparum jest oporna na pirymetaminę i sulfadoksynę oraz chlorochinę. W przypadku stosowania chlorochiny lub meflochiny pierwszą dawkę leku należy przyjąć 1-2 tygodnie przed wyjazdem w strefę zagrożenia.Dla prymachiny, doksycykliny, proguanilu, chlorochiny w połączeniu z proguanilem, atowakwonu w połączeniu z proguanilem profilaktykę wystarczy rozpocząć 1-2 dni przed możliwą ekspozycją. Proguanil, doksycyklinę, prymachinę, chlorochinę z proguanilem, atowakwon z proguanilem stosuje się raz dziennie. Chlorochinę imeflochinę przyjmuje się raz w tygodniu.
Chlorochinę, proguanil, chlorochinę z proguanilem, meflochinę oraz doksycyklinę stosuje się jeszcze przez 4 tygodnie po opuszczeniu strefy malarycznej. Prymachinęmożna odstawić 4. dnia po opuszczeniu strefy zagrożenia, a atowakwon z proguanilem 7. dnia. Profilaktyczne przyjmowanie leków przeciwmalarycznych przed pobytem w strefie zagrożenia, w jego trakcie i po jego zakończeniu stanowi najważniejszy element zapobiegania malarii. Rekomendowana chemioprofilaktyka zależy od regionu geograficznego i często jest modyfikowana. Aktualne informacje o zagrożeniu malarią i chemioprofilaktyce przeciw malarii należy uzyskiwać w Poradniach Medycyny Podróży i z fachowej literatury medycznej lub stron internetowych WHO (World Health Organization) i CDC (Centers for Disease Control and Prevention) oraz profesjonalnych doniesień


 
WRÓĆ

Udostępnij na: